taw  
[優惠活動細則]
活動時間:2015.12月~2016.02.29止 (以入住日期為基準)
活動分店:
1. HOTEL TONG首爾東大門店
2. HOTEL TONG Vivace東大門店 
3. HOTEL TONG Andante仁寺洞店 

hoteltong 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()